539 361 056


Reklamacje i zwroty
REKLAMACJE:

Kupujący ma prawo zgłosić reklamację pisemnie lub drogą mailową w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia ze wskazaniem czy Sprzedający reklamację uznaje, a jeżeli tak to w jakim terminie zostanie wykonana wymiana produktu lub jego naprawa. Całkowity koszt naprawy lub wymiany produktu obciąża Sprzedającego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia przedmiotu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.


ZWROT TOWARÓW:

Zgodnie z art 10.3. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku towarów wykonywanych lub modyfikowanych na konkretne zamówienie. W tej grupie mieszczą się naklejki ścienne i szablony malarskie wytwarzane jednostkowo dla zamawiającego wg jego wcześniejszych wytycznych (kolor, rozmiar, typ dekoracji).
Producent nie przechowuje zmagazynowanych, gotowych naklejek i szablonów malarskich ze względu na zbyt dużą ilość zmiennych oraz długi czas przechowywania nie wpływający pozytywnie na produkty.

Kontakt

539 361 056 /
ul. Ostatnia 1C /B2, I piętro
31-444 Kraków